Siab Networking & Support
Comunicate
SIAB Development
Download Ghid

Luni, 18 octombrie 2021

Ordinul pentru aprobarea procedurii de implementare a a sesiunii nr. 2 aferente Măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile a fost publicat în Monitorul Oficial partea I/989/nr. 1.642 din 15 octombrie 2021.

Reamintim faptul că începând de astăzi, 18 octombrie 2021, a început etapa de preînscriere în platforma https://granturi.imm.gov.ro/auth/login, iar începând cu 25 octombrie 2021 va fi deschisă a doua etapă de înscriere pentru Măsura 1 - Microgranturi.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Miercuri, 06 octombrie 2021

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat perioada perioada de lansare, a primei sesiuni din acest an de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, respectiv 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022.

Pot aplica în cadrul acestui apel fermierii – (PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice), societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat), cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1 sunt de 760.000.000 de euro, împărțite astfel:

 • 125.000.000 euro pentru P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei - vegetal;
 • 55.000.000 euro pentru P 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal), exceptând legumicultura și cartofii;
 • 55.000.000 euro pentru P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (zootehnic);
 • 75.000.000 euro pentru P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje;
 • 240.000.000 euro pentru P 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – național;
 • 60.000.000 euro pentru P 4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – montan;
 • 100.000.000 euro pentru P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare;
 • 50.000.000 euro pentru P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi-modernizare exploatație.Joi, 14 septembrie 2021

PNDR: Consultare publică privind suplimentarea bugetului pe submăsurile 6.2 și 6.4 destinate activităților economice neagricole. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat la sfârșitul săptămânii trecute spre consultare publică proiectul de ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole".

Schema de ajutor de minimis vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili conform fișelor tehnice ale submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" și submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" aferente măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor" din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020.

Conform proiectului de ordin, modificările vizează categorii precum „obiectivele schemei”, „principiile de selecție pentru sm 6.2 și 6.4” și „tipuri de cheltuieli eligibile”.

Totodată, se propune modificarea bugetului alocat schemei de la 294.309.090 euro (potrivit ordinului nr. 1731/2015) la 428.027.422 euro, suma reprezentând contribuția publică. În acest sens, se propune modificarea și articolului referitor la numărul estimat al beneficiarilor de sprijin de la 1936 pentru sm 6.2 la 2.692. Pentru sm 6.4 numărul estimat al beneficiarilor se modifică de la 974 la 1.332.

Gidurile consultative pot fi studiate accesând site-ul https://www.madr.ro/.
Joi, 09 septembrie 2021

Administrația Fondului Cultural Național a anunțat ieri, 8 septembrie 2021, deschiderea apelului de proiecte culturale pentru sesiunea de finanțare I/2022. Bugetul prevăzut este de 15 milioane de lei și acoperă 12 arii tematice în care pot fi încadrate ofertele culturale:

 • Arte vizual
 • Teatru
 • Muzică
 • Dans
 • Artă digitală și noile media
 • Intervenție culturală
 • Rezidențe de creație
 • Educație prin cultură
 • Promovarea culturii scrise
 • Patrimoniu cultural material
 • Patrimoniu cultural imaterial
 • Proiecte cu caracter repetitiv

Un operator cultural poate înscrie în maximum 2 oferte culturale pe sesiune, iar în cadrul acestei sesiuni se pot depune proiecte de rezidențe de creație, arie care se anunță doar o dată pe an, în sesiunea din septembrie.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale se încheie pe 7 octombrie 2021.
Miercuri, 01 septembrie 2021

Mecanismul Financiar SEE: Sesiuni de informare privind trei apeluri destinate dezvoltării IMM-urilor și start-up-urilor din România

Innovation Norway a anunțat ieri, 31 august 2021, faptul că în decursul lunii septembrie 2021 vor avea loc două sesiuni online de informare privind apelurile de proiecte deschise în cadrul programului SMEs Growth, respectiv apelul destinat proiectelor individuale, schema de granturi mici și apelul dedicat start-up-urilor „Boost to Romanian Business sector: Business growth in Start-ups in the areas of Green Industry Innovation, ICT and Blue Growth”.

Asistența financiară nerambursabilă va fi acordată proiectelor care vizează intervenții în următoarele trei domenii:

 • Inovație în Industria Verde – „Green Industry Innovation”
 • TIC
 • Creștere albastră – „Blue Growth”

Proiecte individuale

IMM-urile cu cel mult 25% drept de proprietate publică pot solicita finanțări cuprinse între 200.000 și 2.000.000 euro.

Bugetul total alocat este în valoare de 7.355.329 euro, iar termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 15 septembrie 2021.
Vineri, 13 august 2021

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ieri, 12 august 2021, criteriile de selecție aprobate pentru două submăsuri de finanțare din perioada de tranziție 2021-2022:

sM 4.1 Investiții în exploatații agricole și sM 4.2 Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole.

În cadrul celor două submăsuri ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, pot aplica Fermieri (Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau persoane juridice: IMM-urile (microîntreprinderi,întreprinderi mici și mijlocii) / Întreprinderile mari / Cooperativele / Grupurile și organizațiile de producători ) a căror exploatații se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Activități eligibile din cadrul sM 4.1 Investiții în exploatații agricole:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive;
 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție.
 • Înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor entru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei;
 • Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Activități eligibile din cadrul sM 4.2 Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole:

 • Înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru plantele proteaginoase;
 • Extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru alte tipuri de materii prime;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

Criteriile pot fi consultate aici.

Vă reamintim că termenul estimat pentru lansarea celor două apeluri este luna septembrie.
Joi, 05 august 2021

Oportunitate de finanțare de maxim 70.000 Euro pentru tinerii fermieri prin intermediul Uniunii Europene și a Guvernului României prin AFIR în cadrul Submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Solicitanți eligibili: Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, juridice, etc. a căror exploatații se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Activități eligibile:

 • Investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole (cu exceptia utilajelor de recoltat);
 • Investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;
 • Investiții în vederea condiționării și comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 cu modificările și completările ulterioare, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;

Vă reamintim că termenul estimat pentru lansarea apelului este finalul lunii august.
Marti, 12 Iulie 2021

Programul RO-CULTURA a anunțat lansarea apelului de proiecte „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)”, prin care se urmărește sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între Statele Donatoare și România.

În cadrul apelului pot aplica:

 • Instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)
 • Organizațiile neguvernamentale
 • Societăți (comerciale) sau societăți cooperative

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 august 2021.

LISTA organizațiilor care vor distribui fonduri de câte 25.000 Euro, să facă patroni din tineri fără job
Miercuri, 7 Iulie 2021

Conform Ministerului Finanțelor, Comisia Europeană a aprobat solicitarea de a prelungi Programul IMM Invest România și Subprogramul Agro IMM Invest, începând cu 1 iulie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, și de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare întreprindere, conform unui comunicat oficial publicat vineri, 2 iulie 2021.

Demersurile Ministerului Finanțelor au fost făcute ca urmare a impactului benefic pe care programele l-au avut asupra economiei, cât și a interesului IMM-urilor de a accesa în continuare credite cu garanții de stat.

Aferent aprobării Comisiei Europene de a continua Programul IMM Invest, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a îmbunătățit procedura de implementare a Programului prin majorarea plafoanelor schemei de ajutor de stat, de la 100.000 euro la 225.000 de euro pentru companiile care realizează producție primară de produse agricole, de la 120.000 euro la 270.000 de euro pentru companiile din sectorul pescuitului și acvaculturii și de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Conform datelor FNGCIMM, la data de 30 iunie 2021, au fost înregistrate în aplicația instituției un număr de 8.144 de solicitări de garantare, dintre care aproximativ 7.252 sunt aferente Programului IMM Invest, indicând un grad de consum al plafonului alocat inițial de peste 44%, restul de 891 de solicitări fiind în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, cu un grad de consum al plafonului alocat inițial de peste 85%.

Pe parcursul a două luni de funcționare a Programului, au fost aprobate 4.106 credite, cu o valoare de finanțare de aproximativ 3,72 miliarde lei și o valoare de garantare de aproximativ 3,05 miliarde lei.
Luni, 5 Iulie 2021

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat, lista actualizată de întrebări frecvente și răspunsurile aferente pe schema HoReCa, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020. Reamintim faptul că perioada de depunere a fost deschisă marți, 29 iunie 2021. Aplicațiile pot fi depuse până la 20 iulie 2021, ora 20:00 cu posibilitatea prelungirii acesteia. Conform reprezentanílor Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este estimat să aplice un număr de aproximativ 30.000 de firme.

Principalele răspunsuri ale MEAT la întrebările tansmise de către mediul privat:

Întrebare: Pot aplica dacă la calculul ajutorului de stat am primit eroarea “Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece cifra de afaceri raportată pe 2020 nu corespunde cu cifra de afaceri declarată la ANAF (0 RON).”?

Răspuns: Da, puteți aplica. Aceasta este doar o avertizare din partea sistemului care apare atunci când informația din baza de date ANAF nu este actualizată integral, dar veți putea transmite formularul de înscriere, iar situația va fi clarificată în perioada de evaluare, prin solicitarea de clarificări.

Întrebare: Dacă în trecut am aplicat pentru o altă măsură de ajutor de stat, pot folosi declarațiile emise atunci?

Răspuns: Nu, toate declarațiile trebuie regenerate și semnate electronic, apoi urcate în platformă.

Întrebare: Cum aflu dacă o firmă se încadrează în cazul întreprinderilor legate sau nu?

Răspuns: Pentru a se determina dacă o firmă se încadrează în categoria întreprinderilor partenere sau legate, folosiți „Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor”, pe care îl puteți descărca aici.

Întrebare: În cazul restaurantelor, ce introducem în platformă ca documente de autorizare în cazul societăților care nu au avut nevoie de autorizație de funcționare de la primărie?

Răspuns: Pentru întreprinderile cu coduri CAEN restaurant, trebuie încărcate următoarele documente, după fiecare caz:

 • dacă au certificate de clasificare emise de MEAT, vor fi verificate automat de către sistem.
 • dacă au autorizație de funcționare, trebuie încărcată autorizația de funcționare.
 • dacă autorizația de funcționare nu a fost emisă încă de autoritatea locală, este suficientă încărcarea dovezii de plată a acesteia (acordul tacit).
 • dacă întreprinderea a fost autorizată la terți, trebuie încărcată autorizația de la DSV.

Lista completă de întrebări și răspunsuri poate fi consultată accesând link-ul următor: aici.
31 mai 2021:

MADR: Ghidul pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol, în consultare publică!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat joi, 27 mai 2021, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului, în variantă consultativă, pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol”.

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari),
 • cooperativele, grupurile si organizațiile de producători.

Valoarea sprijinului public nerambursabil, în funcție de tipul întreprinderii, nu poate depăși:

 • 800.000 euro, în situația întreprinderi micro şi mici, pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat,
 • 1.100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii,
 • 1.500.000 euro pentru întreprinderi mari.

În cadrul submăsuri 4.2a sprijinul se acordă pentru activități în legătură cu realizarea de investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor și marketingul produselor din fructe pentru:

 • modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • creșterea numărului de locuri de muncă;
 • aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.

Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 27 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa consultare@afir.info.
24 mai 2021:

Lansarea apelului Regional de Vouchere Creative: 246.000 lei pentru dezvoltarea afacerilor IMMurilor din regiunea Nord-Vest

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute lansarea Apelului Regional de Vouchere Creative, acțiune pilot în cadrul Alianței Regionale pentru Industrii Creative – RCIA, proiect de cooperare teritorială finanțat din programul Interreg Europe.

Cu un buget de 246.000 lei, apelul se adresează IMM-urilor din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, cu precădere din domeniile regionale de specializare inteligentă, care au nevoie de servicii din industriile culturale și creative pentru dezvoltarea afacerii.

Beneficiarii direcți ai proiectului pilot vor fi minim 10 – maxim 25 de furnizori de servicii culturale sau creative din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Aceștia vor fi remunerați pentru serviciile prestate către firmele din sectoarele tradiționale și își vor lărgi portofoliul de clienți.

Beneficiarii finali ai acestui proiect pilot vor fi minim 10 – maxim 25 de firme din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (considerate din sectoare tradiționale, altele decât ICC), care vor deveni mai competitive prin utilizarea voucherelor creative pentru achiziționarea serviciilor oferite de sectorul ICC.

Valoarea unui voucher creativ poate varia între 9.800 – 24.500 lei, în funcție de complexitatea serviciului solicitat. Serviciul va fi realizat într-o perioadă de 2 luni, între 21 iulie și 20 septembrie 2021.

Serviciile solicitate pot fi:

 • campanii sau elemente de publicitate, de design;
 • servicii fotografice, audio, video, web design;
 • servicii de creație artistică, de arhitectură sau alte tipuri de servicii culturale și creative.

Industriile culturale și creative sunt bazate pe valori culturale, pe creativitate, competențe și talente individuale, cu potențialul de a crea bunăstare, locuri de muncă și valoare adăugată.

Inițiativa pilot facilitează legătura dintre cererea și oferta de servicii culturale și creative și se realizează în două etape, potrivit următorului calendarul orientativ:

 • Cererea: Aplicațiile se depun pe platforma INNO.ro până la data de 20 iunie 2021;
 • Oferta: Ofertele de servicii culturale și creative aferente aplicațiilor câștigătoare se vor putea depune în perioada 5 – 16 iulie 2021.

Colaborările dintre furnizorii de servicii creative și firmele beneficiare din sectoarele tradiționale vor fi diseminate în cadrul unui eveniment organizat la finalul implementării proiectului pilot. Inițiativa are drept obiectiv stimularea colaborării trans-sectoriale și generarea de efecte economice transversale, respectiv stimularea inovării în activitatea IMM-urilor din sectoarele tradiționale, prin aportul serviciilor cu caracter cultural și creativ.
23 aprilie 2021:

Lansare Programe Rabla Clasic și Rabla Plus: Programele vor debuta la 26 aprilie!

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a anunțat miercuri, 21 aprilie 2021, lansarea programelor Rabla Clasic și Rabla Plus pentru anul 2021, programe care vor debuta la 26 aprilie:

În acest an, Programul Rabla Clasic vine cu modificări substanțiale, în ceea ce privește prima de casare, aceasta fiind majorată de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, dar apar și alte modificări, menite să îi sprijine pe cei care doresc să aplice.

O altă noutate a Programului Rabla Clasic o reprezintă valoarea ecobonusurilor acordate pentru stimularea achiziționării autoturismelor cât mai puțin poluante, în funcție de tehnologia folosită, acestea fiind, de asemenea, majorate astfel:

 • ecobonus în valoare de 1.500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 1.500 de lei în cazul în care în COC este înscrisă şi cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 1.500 de lei în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcţionare mixt;
 • ecobonus în valoare de 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid.

Ecobonusurile se pot cumula în cazul în care mașina nouă îndeplinește ambele condiții, ajungându-se astfel la o reducere de 12.000 de lei din prețul total al autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 de lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic a fost extinsă la 150 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autoturismului nou.

O altă modificare vizează posibilitatea ca primele de casare să fie transferate între toate tipurile de persoane fizice sau juridice. Această schimbare va permite accesarea programului și de către cei care nu au o mașină veche de casat.

De asemenea, a fost introdusă interdicția de înstrăinare a autovehiculelor nou achiziționate în cadrul programului, precum și obligativitatea restituirii finanțării în cazul nerespectării acestei interdicții.

Ediția din acest an a Programului Rabla Clasic va beneficia de un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020.

Programul Rabla Plus 2021 are cel mai mare buget de până acum, 400 de milioane de lei, dublu față de bugetul de anul trecut, dat fiind interesul deosebit pentru acest tip de autovehicule.

În cadrul Programului Rabla Plus se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru mașinile full electrice și 20.000 de lei pentru mașinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Cei care vor dori să renunțe la o mașină veche, poluantă, și să achiziționeze un autovehicul electric vor beneficia atât de prima de casare acordată prin Programul Rabla Clasic, în valoare de 7.500 de lei, cât și de ecotichetul alocat în cadrul Programului Rabla Plus.

De asemenea, s-a decis majorarea cuantumului finanțării pentru motociclete electrice la 5.500 de lei, iar cine dorește să achiziționeze o motocicletă electrică și predă o mașină uzată, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 5.500 de lei.

Valoarea cumulată a ecotichetului și a primei de casare nu poate depăși 50% din valoarea de achiziție a motocicletei electrice.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus a fost extinsă la 240 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autoturismului nou.
14 aprilie 2021:

Risky Business lansează un program unic de accelerare pentru start-upuri studențești!

Risky Business a lansat Student Startup Accelerator, un program unic de accelerare pentru startup-uri studențești.

Programul se va derula în perioada iunie - octombrie 2021, oferind studenților ateliere de lucru, mentorat individual și resursele necesare pentru a evolua de la stadiu de idee la inovație.

Primele 10 startup-uri vor primi premii în bani cuprinse între 9.000 și 140.000 lei pentru a-i ajuta să își continue construirea afacerii acestora.

Studenții pot aplica până la data de 30 aprilie, accesând: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC5bYG7MuZPsw2Nqbt-Uu2hf1xrYa6Mtr9OW41mx01t8_0qg/viewform

Programul se desfășoară online și va primi studenți din majoritatea universităților din țară.

Cerința principală este ca aceștia să aibă în echipă cel puțin un student care să fie în ultimii doi ani terminali.
5 aprilie 2021:

AFCN, sesiunea II/2021: 13 milioane de lei pentru finanțarea propunerilor de proiecte culturale

Administrația Fondului Cultural Național a anunțat, în cursul săptămânii trecute, alocarea a 13 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale în sesiunea II/2021.

„Cu sprijinul colegilor din Ministerul Culturii a fost emisă cu prioritate fila de buget pentru Fondul Cultural Național și suntem astfel în măsură să anunțăm cadrul de derulare al acestei sesiuni. Pe baza resurselor existente în Fond, Consiliul AFCN a alocat 13 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor culturale, organizate până la 15 noiembrie 2021, și 2 milioane de lei pentru programele multianuale derulate în perioada iulie 2021 – 15 iunie 2023. În condițiile date, calendarul sesiunii se extinde cu 30 de zile pentru depunerea ofertelor culturale, conform prevederilor legale” a precizat Irina Cios, directoarea AFCN.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online a demarat la 1 martie și se va finaliza pe 30 aprilie 2021.

Proiectele culturale pot fi încadrate în 11 arii tematice:

 1. Arte vizuale
 2. Teatru
 3. Muzică
 4. Dans
 5. Artă digitală și noile medii
 6. Educație prin cultură
 7. Intervenție culturală
 8. Patrimoniu cultural material
 9. Patrimoniu cultural imaterial
 10. Promovarea culturii scrise
 11. Proiecte cu caracter repetitiv

Acestora li se adaugă programele multianuale, definite separat.

Începând cu această sesiune un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune, dintre care poate propune un singur program multianual.

Se menține condiția de eligibilitate ca ofertele culturale depuse să nu fie co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis.

Înscrieri pentru evaluatori

AFCN a anunțat totodată că cei interesați să se implice ca evaluatori, își pot depune candidatura în aplicația online.

Candidatura se depune individual, începând cu 1 aprilie, prin completarea unui profil personal în aplicația online, accesibilă la www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii tematice de expertiză.

Termenul limită pentru înscrierea ofertelor culturale și a candidaturii evaluatorilor este 30 aprilie 2021, ora 17:00.
11 martie 2021

A fost aprobată continuarea programelor IMM Invest, IMM Factor și Agro IMM Invest

Guvernul României a aprobat ieri, 10 martie 2021, continuarea programelor IMM Invest România, IMM Factor și a subprogramului Agro IMM Invest, cu alocarea plafoanelor de garantare pe fiecare program. Conform comunicatului, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii va operaționaliza în cel mai scurt timp noile facilități și va asigura derularea optimă a mecanismelor de garantare a creditelor.

Prin modificările aduse în ședința de ieri, Guvernul va lansa în 2021 variante îmbunătățite ale IMM Invest și IMM Factor, prin care se va estima că vor fi susținuți alți 60.000 de întreprinzători, se arată în comunicat.

Modificările aduse IMM Invest vizează extinderea categoriilor de beneficiari, modificarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea de lichiditate a întreprinderilor solicitante și includerea producătorilor de vinuri și bere în categoria domeniilor eligibile.

În cadrul acestui program vor fi acordate, în anul 2021, garanții de stat în valoare de 14 miliarde de lei pentru credite contractate de microîncreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, pentru finanțarea investițiilor și pentru asigurarea capitalului de lucru.

Modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 permite prelungirea programului IMM Invest până la 30 iunie 2021, cu aprobarea la plată a granturilor până la 30 iunie 2022.

Programul IMM Factor va asigura accesul IMM-urilor la finanțarea creditului comercial, în vederea asigurării de disponibilități bănești pentru plata furnizorilor sau a salariilor și vor fi acordate, în anul 2021, garanții de stat în valoare de 1 miliard de lei, iar schema de ajutor de stat care susține programul a fost prelungită până la 30 iunie 2021.

Subprogramul Agro IMM Invest, cu un plafon de garantare în anul 2021 de 1 miliard de lei, este destinat susținerii IMM-urilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și a sectorului alimentar. Agro IMM Invest are o componentă de grant de 10% din valoarea finanțării și o perioadă de grație ce se acordă creditului de până la 24 de luni. La fel ca și în cazul celorlalte programe, întreprinzătorii pot accesa programul până la data de 30 iunie 2021.
9 februarie 2021:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: TVA-ul de plată va fi eligibil pentru M1 și M2

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a transmis ieri, 8 februarie 2021, faptul că, pentru Măsura 1 și Măsura 2 din cadrul OUG 130/2020, cheltuiala cu TVA de plată este eligibilă pentru a fi plătită prin granturile acordate.

În privința datoriei de TVA, soldul de taxă pe valoarea adăugată (din decontul de TVA) reprezintă creanță fiscală datorată bugetului de stat. Ministerul a precizat că este vorba strict de TVA-ul de plată rezultat din decontul de TVA (declarația 300).

Beneficiarii pot utiliza microgranturile si granturile pentru capital de lucru pentru stingerea oricăror obligații fiscale declarate de beneficiar sau stabilite de organele fiscale prin declarațiile fiscale sau prin deciziile de impunere emise de organele de control, precum și pentru stingerea amenzilor de orice fel și a altor creanțe bugetare înscrise în titluri executorii emise spre recuperare de ANAF, care se fac venituri la bugetul statului.

De asemenea, nu se face distincție în funcție de forma de organizare a beneficiarilor, iar toate categoriile de beneficiari, inclusiv PFA, ONG, CMI etc. pot folosi banii primiți pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat, conform comunicatului.
28 IANUARIE 2021:

Schemele de ajutor pentru operatorii culturali, lansate în consultare publică!

Ministerul Culturii a lansat marți, 26 ianuarie 2021, în consultare publică, proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural.

Schema de ajutor de minimis pentru susținerea sectorului cultural

Conform documentului, toți beneficiarii eligibili sunt considerați întreprinderi.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Organizație neguvernamentală cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale.
 • Scopul/obiectiv/activitatea trebuie să fie înscris în documentele statutare ale organizației neguvernamentale și înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la data depunerii solicitării de ajutor.

 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la prezenta Schemă.
 • Domeniul de activitate trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societății și autorizat la data depunerii proiectului, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

În ceea ce privește activitățile eligibile, în cadrul schemei se consideră activitate eligibilă orice activitate cu caracter și conținut cultural derulată în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în schemei.

Ajutorul se va acorda sub formă de microgranturi, iar valoarea maximă a ajutorului de minimis este echivalentul în lei al sumei de 8.000 euro/beneficiar de ajutor de minimis și se acordă o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de sumă forfetară.

Valoarea totală estimată a bugetului este de 40.000.000 euro, iar numărul estimat de beneficiari este de maximum 5.000.

Cheltuielile eligibile trebuie să se încadreze în una dintre categoriile:

 • Cheltuieli cu personalul angajat pentru derularea activităților culturale, reprezentând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale;
 • Cheltuieli cu onorarii, inclusiv contractele de drepturi de autor, necesare derulării activităților culturale;
 • Cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale;
 • Cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiectelor de inventar necesare derulării activităților culturale;
 • Cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale necesare derulării activităților culturale;
 • Cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Codurile CAEN eligibile sunt:

 • 58 (Activități de editare) - 5811
 • 59 (Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală) – 5911, 5914, 5920
 • 74 (Alte activități profesionale, științifice și tehnice) - 7420
 • 82 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor) - 8230
 • 85 (Învățământ) - 8552
 • 90 (Activități de creație și interpretare artistică) – 9001, 9002, 9003, 9004
 • 91 (Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale) – 9101, 9102, 9103

Ajutorul de stat se va acorda astfel:

Măsura A: Granturi pentru proiecte de organizare festivaluri cu public în domeniile culturale

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul a organizat un festival cultural cu public în Romania, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:
  • festivalul a fost organizat de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani
  • festivalul are o durată de cel puțin două zile
  • ultima ediție cu public a festivalului a fost organizată în 2019
  • ediția 2020 a festivalului a fost anunțată și pusă în vânzare înainte de 15 martie 2020
  • festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – în funcție de situația epidemiologică)
  • beneficiarul deține marca înregistrată a festivalului la OSIM
  • festivalul are bilete vândute la ediția din 2019

Măsura B: Granturi pentru proiecte de organizare evenimente cu public în domeniile culturale

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public în Romania cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:
  • ultimul eveniment cultural cu public a avut loc înainte de 15.03.2020
  • evenimentele organizate în anul 2019 pentru care s-au vândut bilete în Romania în valoare de peste 122.500 lei

Măsura C: Granturi pentru proiecte ale librăriilor

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul îndeplinește următoarele condiții cumulative:
  • în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania reprezintă minim 30% din total venituri
  • minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg
  • a înregistrat o scădere a veniturilor în perioada martie-decembrie 2020 de minim 25% față de aceeași perioadă din 2019
  • are un minim de 2.000 de titluri expuse la vânzare și o varietate în domenii și edituri

Măsura D: Granturi pentru proiecte ale editurilor

Condiții de eligibilitate:

 • Beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative:
  • are minimum 10 titluri expuse la vânzare și cel puțin un contract de distribuire carte cu o librărie;
  • minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin spații fizice accesibile publicului larg;
  • în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania (altele decât cele către librării) reprezintă min 30% din total venituri;
  • în 2019 a avut contracte și vânzări cu minim două lanțuri de librării;
  • în 2019 a participat la cel puțin un târg de carte.

Valoarea ajutorului de stat:

 • În cadrul Măsurii A: valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
 • În cadrul Măsurii B: granturi pentru proiecte de organizare evenimente culturale cu public valoarea maximă a ajutorului este:
  • Categoria B.1: Între 1 - 10 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 5% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
  • Categoria B.2: Între 11 - 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 10% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
  • Categoria B.3: Peste 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 15% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
 • În cadrul Măsurii C: valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte din 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.
 • În cadrul Măsurii D: valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a 15% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte din 2019 în Romania dar fără a depăși 800.000 Euro. (vânzări fizice directe exclud vânzările online și vânzările către librării).

Valoarea totală estimată este de 30.000.000 euro, repartizată astfel:

 • Măsura A: 6.500.000 euro
 • Măsura B: 5.500.000 euro
 • Măsura C: 12.000.000 euro
 • Măsura D: 6.000.000 euro

Cheltuieli eligibile:

 • Pentru Măsura A și B: costurile de exploatare direct legate de organizarea festivalului/evenimentului cultural, precum cheltuieli cu închirierea de spații, scenotehnică, logistică, onorariile artiștilor, promovare etc.
 • Pentru Măsura C: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, precum cheltuieli cu achiziția stocurilor de carte, logistică etc.
 • Pentru Măsura D: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, precum cheltuieli pentru producția de carte, cesiunea drepturilor de autor, logistică, etc.13 IANUARIE 2021:

Corrigendum pentru apelul „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”: S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a publicat astăzi, 13 ianuarie 2021, corrigendum la „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”.

Modificările vizează:

 • Extinderea perioadei de depunere a proiectelor – până pe 15 februarie 2021;
 • Perioada de finalizare a evaluării (inclusiv soluționarea contestațiilor) este prelungită până pe 31 martie 2021;
 • Termenul estimat de finalizare a procesului de contractare este extins până pe 30 aprilie 2021.5 ianuarie 2021:

4 programe de finanțare IMM la început de an 2021

Antreprenorii români cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) pot obține finanțări pentru afacerile lor prin cel puțin 4 programe de sprijin disponibile la început de an 2021. Principalele surse de finanțare pentru micile afaceri:

 1. Măsura 3: Se mai fac înscrieri până pe 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial granturi.imm.gov.ro, al Ministerului Economiei. Este vorba despre Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat pentru depășirea crizei COVID-19, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține fonduri nerambursabile de 50.000-200.000 Euro pentru investiții. Aportul propriu al beneficiarului este de minim 30% în București și județul Ilfov și minimum 15% în țară. Bugetul total al Măsurii 3 este de 478.250.500 euro - fonduri nerambursabile. Cofinanțarea proprie a solicitantului poate fi asigurată prin credit bancar, la fel ca si sumele necesare efectuării cheltuielilor până la decont (prin credit-punte).
 2. Tineri fermieri din diaspora: Se fac înscrieri în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, dar sunt și praguri intermediare de calitate, ceea ce înseamnă că nu e bine să lăsați depunerea dosarului pe ultima zi. Aici e vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Înscrierile se fac pe site-ul AFIR, unde se creează conturi de utilizatori cu parolă. Pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE. Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.
 3. IMM Invest 2021: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM a anunțat prelungirea perioadei de înscrieri în programul IMM Invest până la 30.06.2021 și extinderea cu subprogramul Agro IMM Invest. Înscrierea online se desfasoară pe portalul IMM Invest în sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 20 miliarde lei, alocat programului. Prin programul IMM Invest, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii au putut să obșină credite de la bănci între 500.000 și 10 milioane de lei, cu garanții de stat de până la 90% și dobânzi subvenționate. Noua componentă Agro IMM Invest este puțin diferită. Prin grant se acorda și o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea împrumutului garantat, cu condiția incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul alimentar. Aceste plafoane de ajutor de stat se referă doar la partea de subvenție, nu la întregul credit. Banca Transilvania este cel mai mare finanțator partener în cadrul IMM Invest.
 4. Ajutoare HoReCa: Instituită prin OUG 224/2020, schema pentru sprijinirea firmelor HoReCa nu este încă operațională, dar ar trebui să înceapă probabil prin februarie-martie. Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor anumitor coduri CAEN HoReCa, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019. Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Firmele eligibile sunt: Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, Structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, de la bugetul de stat al României, deși Legea bugetului pe anul 2021 nu este gata. Statul estimează că vor primi aceste ajutoare un număr de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism. Așteptăm Ghidul de finanțare pentru această schemă destinată HoReca.31.12.2020

Ajutoarele de stat pentru HoReCa: Ordonanța 224 e în Monitorul Oficial. Calendar orientativ de aplicare

Restaurantele, pensiunile, hotelurile, agențiile de turism și alte astfel de firme vor primi în anul 2021 ajutoare de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite la încasări ca urmare a crizei COVID-19, conform ordonanței de urgență 224/2020, publicate joi, 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență a Guvernului 224/2020 - privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19 - a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1330, Partea I, din data de 31 decembrie 2020.

Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor anumitor coduri CAEN HoReCa, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Firmele eligibile sunt:

 • Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Toate aceste firme trebuie să fie înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, de la bugetul de stat al României, deși Legea bugetului pe anul 2021 nu este gata. Statul estimează că vor primi aceste ajutoare un număr de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Înscrierile se vor face pe internet. Banii se vor acorda în ordinea înscrierilor, dar fostul ministrul al Ecnomiei, Virgil Popescu, spunea că există fonduri pentru toți beneficiarii posibili.

Calendar schemă HoReCa 2021: Când începe finanțarea

Chiar dacă ordonanța de urgență este deja în Monitorul Oficial, mai durează până se deshide linia de finanțare.

În primul rând, e nevoie ca Ministerul Economiei să facă un ghid de implementare și abia apoi va deschide sesiunea online de depunere a cererilor de finanțare. De azi, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, are la dispoziție maximum 30 de zile să aprobe ghidul și să-l publice în Monitorul oficial.

Schema de ajutor durează până la data de 30 iunie 2021.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Antreprenorii vor primi banii de la stat în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor de finanțare.
08.12.2020

Cât vor investi firmele în publicitate în următorii doi ani şi cum vor să se promoveze – studiu

Piața globală de publicitate și-a revenit mai rapid decât fusese prognozat, după căderea severă din T2 cauzată de pandemia de coronavirus, iar potrivit analizei Zenith Advertising Expenditure Forecasts, va încheia anul 2020 cu o scădere de 7,5%, la valoarea de 587 miliarde de dolari. În România scăderea investițiilor media ar putea ajunge până la 3,5% până la sfârșitul anului, cinema, presa, radio și outdoor fiind mediile cele mai afectate.

Care sunt estimăriles pentru următorii doi ani. Zenith estimează că, la nivel mondial, investițiile în publicitate vor crește cu 5,6%, atingând 620 milliarde de dolari în 2021, creștere ajutată de situația excepțională din 2020, precum și de amânarea Jocurilor Olimpice de vară și a turneului de fotbal UEFA Euro. În ciuda acestui stimul, cheltuielile vor rămâne sub valoare de 634 miliarde de dolari cheltuită în 2019. În 2022, investițiile în publicitate vor crește cu 5,2% și vor ajunge la 652 miliarde de dolari, depășind anul 2019 cu 18 miliarde de dolari; cu toate acestea, vor fi mai mici cu aproximativ 70 miliarde de dolari decât ar fi fost dacă ar fi urmat cursul pre-pandemic.

În România, Zenith preconizează o scădere cu 3,5% a investițiilor media până la sfârșitul anului, cinema, presa, radio și outdoor fiind mediile cele mai afectate. Incepând cu 2021, este așteptată o ușoară revenire a pieței de publicitate, iar pentru 2022, o creștere de 2,2%, susținută în principal de investițile din TV și Digital. Aceste previziuni se bazează pe ipoteza că economia globală va începe să se redreseze în ritm susținut, după introducerea în 2021 a vaccinurilor împotriva COVID-19, și sunt supuse incertitudinii despre cât de rapidă va fi această redresare.

Zenith estimează că investițiile globale în publicitatea digitală vor crește cu 1,4% în 2020 și își vor mări cota din totalul investițiilor în publicitate la 52%, de la 48% în 2019.

Pandemia a forțat brandurile să-și accelereze transformarea digitală, deoarece e-commerce s-a dovedit a fi un instrument vital pentru menținerea relațiilor cu clienții existenți, atenuarea scăderii vânzărilor în magazin și chiar atragerea de noi clienți.

Euromonitor International estimează că vânzările e-commerce vor crește cu 25% în acest an, în timp ce vânzările în magazin vor scădea cu 5%. Brandurile și-au mărit cheltuielile în mediile digitale pentru a promova și a conduce traficul către propriile operațiuni de e-commerce, precum și către partenerii din retail. Motoarele de căutare și social media, în creștere cu 8%, respectiv 14%, s-au dovedit a fi deosebit de utile în aceste scopuri.

Creșterea e-commerce nu este de așteptat să regreseze odată ce lumea va începe să își revină din pandemia de coronavirus. Acum, când brandurile au cunoscut valoarea transformării digitale sub stres, este probabil să urmeze în continuare cu entuziasm acest curs, dedicând și mai mult din bugetele lor publicității digitale.

Zenith prognozează că publicitatea digitală va reprezenta 58% din investițiile globale în publicitate până în 2023.

Românii s-au adaptat schimbărilor – numărul de ore petrecute online a crescut, tot mai mulți au început să folosească noi servicii online din cele mai diverse domenii: activități educative, recreative, diverse aplicații online, cumpărături. În 2020, aproape un sfert dintre români au facut cumpărături online cel puțin o dată pe lună, procent în creștere fată de anul trecut. Astfel, Zenith se așteaptă ca mediul digital să atragă tot mai multe investiții și până la sfârșitul anului 2023 să cumuleze 25% din totatul bugetelor de media din România (față de 21%, cât a preconizat pentru 2020).
27.11.2020

A fost anunțată data oficială de lansare a granturilor pentru investiții!

MEEMA a publicat sâmbătă, 28 noiembrie, o nouă variantă a procedurii de implementare. Începând cu data de joi, 3 decembrie 2020, ora 10:00 și până vineri, 29 ianuarie 2021, ora 20:00, IMM-urile își vor putea depune proiectele în cadrul măsurii 3 - granturi pentru investiții, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 2014-2020, a anunțat astăzi, 27 noiembrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Formularul electronic de înscriere va fi activ pe platforma granturi.imm.gov.ro.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Ca urmare a anunțului de lansare, MEEMA a publicat și procedura de implementare a măsurii, în forma transmisă spre publicare în Monitorul Oficial.
18.11.2020

Încep plățile pe microgranturi!

În cadrul unei conferințe de presă susținută de ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de astăzi, 18 noiembrie 2020, de la ora 13:00, Virgil Daniel Popescu, a oferit noi informații solicitanților microgranturilor, granturilor pentru capital de lucru, dar și detalii despre începerea procesului de înscriere pentru Măsura 3, granturile pentru investiții.

În ceea ce privește microgranturile, acesta a precizat că „astăzi, la ora la care vorbim, sunt peste 3000 de firme din măsura 1 evaluate, banii au plecat deja către agenții, sunt în contul agențiilor pentru IMM-uri și astăzi au fost plătite către bănci”. De asemenea, ministrul Virgil Popescu a menționat și faptul că mâine firmele vor primi în aplicația informatică folosită pentru depunere contractele de finanțare în format electronic. Beneficiarii vor descărca, semna electronic și încărca în aplicație contractele, iar „automat plățile se vor duce către bănci și într-o zi, două, vor avea banii în cont (n.r. beneficiari)”. Mâine, toate firmele care au fost evaluate vor primi notificare de accept și contractul.

Acesta a declarat și faptul că, dacă în termen de 5 zile contractul nu este semnat de către beneficiari, „înseamnă că renunță la a mai beneficia de acest ajutor”, lucru valabil și pentru măsura 2. Înscrierile pentru microgranturi au început în data de 12 octombrie 2020 și s-au încheiat în data de 21 octombrie 2020, numărul total de aplicații depuse fiind de 29.250.

Săptămâna viitoare, după aprobarea din ședința de guvern a modificărilor la Ordonanța de Urgență nr.130/2020, „o să lansăm și măsura 3, măsura de investiții”, a adăugat ministrul. În ceea ce privește perioada în care se pot depune proiectele, acesta estimează că aplicația va fi deschisă pentru 90 de zile, iar evaluările vor fi efectuate lunar.
28.10.2020

Riscuri pentru firme: Criza financiară, al doilea val al pandemiei și sănătatea angajaților

Impactul unei crize financiare determinate de COVID-19, al doilea val al pandemiei și starea de sănătate a angajaților, reprezintă primele trei categorii de riscuri la care expunerea resimțită de companiile din România a crescut, în aprilie – septembrie 2020, conform Marsh Risk Monitor – COVID19, citat de Mediafax.

Studiul Marsh Risk Monitor – COVID19 urmărește, în dinamică, reacția companiilor la impactul COVID-19, măsurile luate și abordarea acestora în ceea ce privește riscurile clasice și modul de răspuns la noile riscuri.

Studiul analizează răspunsurile transmise de aproape 80 de companii în sesiunea 1 (aprilie) respectiv 60 de companii în sesiunea a 2-a (septembrie).

Pe lângă măsurile standard de management al riscului monitorizate (existența și aplicarea planurilor de continuitate a afacerii, măsurile luate de companii ca răspuns la efectele crizei sanitare COVID-19), documentul sintetizează răspunsurile companiilor cu privire la impactul financiar anticipat și modul în care organizațiile și-au modificat percepția asupra riscurilor la care sunt expuse.

Companiile au reevaluat radical durata impactului COVID-19 asupra activității lor. Astfel, dacă în luna aprilie 2020 aproape 30% dintre organizațiile chestionate anticipau un impact al pandemiei care nu va dura mai mult de 7 luni, în septembrie, 70% dintre organizații anticipează că activitatea le va fi afectată cel puțin 7 luni.

Paradoxal, cu toate că anticipează o durată mai mare a impactului pandemiei, companiile par mult mai optimiste în legătură cu rezultatele financiare anticipate până la finalul acestui an. Astfel, dacă în luna aprilie 72% dintre companii anticipau diminuarea indicatorilor financiari până la finalul anului, în septembrie, procentajul s-a redus, doar 49% dintre companii anticipau scăderea sau stagnarea indicatorilor financiari până la finele anului.

Criza financiară (35,5%), valul 2 – COVID-19 (11,3%), îmbolnăvirea angajaților (12,9%) reprezintă top 3 riscuri a căror expunere a crescut, din perspectiva organizațiilor care au transmis informații.

În mod firesc, ca în orice criză sanitară, preocupările companiilor au fost legate de sănătatea angajaților și riscurile la care sunt expuși aceștia.

Circa 40% dintre companii anticipează că se vor confrunta cu instabilitate financiară și scăderi în vânzări din cauza efectelor COVID-19. 73% dintre respondenți au implementat deja măsuri suplimentare împotriva riscurilor cibernetice.

"În noua realitate COVID-19, companiile moștenesc riscurile clasice pre-COVID-19 și sunt nevoite să facă față unui context volatil care vine cu noi pericole. Existența planurilor de continuitate a activității realizate de specialiști, alături de măsuri potrivite de management al riscului și adecvarea programului de asigurare la nivelul organizațiilor devin esențiale, mai mult ca oricând, pentru supraviețuirea companiilor. Existența unui plan de continuitate a afacerii, realizat cu sprijinul specialiștilor, sporește cu 50% șansa companiilor din România de a-și reveni dintr-o situație de criză", declară Cristian Fugaciu, CEO, Marsh Romania..

8 din 10 companii afirmă că au planuri de continuitate a activității pentru perioadele de criză iar 7 din 10 organizații și le revizuiesc periodic. Cele mai pregătite companii din România, din această perspectivă, sunt cele din retail și IT. Faptul că doar 2 din 10 companii nu au un plan de continuitate a afacerii dar iau în calcul implementarea unuia la nivelul organizației, arată preocuparea companiilor în direcția managementului riscurilor și pregătirii pentru criză afirmă Alexandru Dimescu, Head of Consulting Services, Marsh Advisory, România.
17.10.2020

Un instrument online ce vrea să crească productivitatea freelancerilor și a afacerilor mici, realizat de un startup din Iaşi, premiat la o competiţie internaţională

Pinepipe, un tool menit să crească productivitatea freelancerilor și a afacerilor mici, lansat pe piața din România în 2020 de doi antreprenori din Iaşi, a fost desemnat cea mai bună și inovativă soluție de digitalizare din România la categoria Business & Commerce în cadrul World Summit Awards. Iată cum funcţionează acest instrument.

Pinepipe este o platformă de management a afacerii gândită special pentru nevoile freelancerilor și ale afacerilor mici, ce integrează toate funcționalitățile administrative necesare, de la ofertarea potențialilor clienți și managementul proiectelor, până la facturare și încasări, explică fondatorii startup-ului. Aceasta este dezvoltată de Bogdan Nacu și Marius Chitaru, doi antreprenori din Iași.

“Atunci când am început să lucrăm la acest proiect am pornit cu gândul la o soluție care să vină cu adevărat în ajutorul oamenilor pentru că în experiența noastră profesională anterioară ne-am lovit de tool-uri de management încărcate, greu de folosit, și știm bine ce înseamnă să petreci mult timp pentru a le înțelege.” a spus Bogdan Nacu, Co-fondator Pinepipe. “Ne-am dorit să construim o soluție simplă, intuitivă, care să automatizeze rapid procesele și să ajute utilizatorul să-și organizeze eficient munca.” a completat Marius Chitaru, Co-fondator Pinepipe.

World Summit Awards este un sistem unic de premiere ce selectează și promovează soluții de digitalizare locală care îmbunătățesc calitatea vieții în societate. WSA reunește, în cadrul diverselor evenimente și activități internaționale, o rețea globală de startup-uri, antreprenori sociali, mentori, jurați, experți, lideri guvernamentali, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile, cu scopul de a evidenția exemple de vârf care utilizează tehnologia și inovația pentru a impacta societatea în mod pozitiv.

Dacă tool-ul se va număra printre cele 40 de soluții câștigătoare, cei doi dezvoltatori vor participa între 22-27 martie 2021 la WSA Global Congress pentru a prezenta proiectul în fața publicului.
29.09.2020

Ce documente va trebui să transmită MEEMA în etapa de contractare aferentă celor trei tipuri de granturi pentru IMMuri

AM POC a publicat ieri, 28 septembrie 2020, Instrucțiunea nr. 42/28.09.2020 privind documentele necesare a fi depuse de către solicitant/solicitanți în etapa de contractare aferentă Acțiunii 3.1.1 – „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”.

Potrivit MFE, solicitantul în acest caz este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Conform instrucțiunii, solicitantul/solicitanții vor transmite în cadrul procesului de contractare, la solicitarea ofițerului de contractare, următoarele documente aferente tuturor entităților partenere:

 1. Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul de stat – în termenul de valabilitate – pentru solicitant și parteneri.
 2. Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local – în termenul de valabilitate pentru fiecare locație de implementare care aparține solicitantului și partenerilor.
 3. Bugetul aprobat al proiectului, asumat de către solicitant
 4. Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului și partenerilor – semnată de reprezentatul legal/împuternicit.
 5. Declarația de angajament – pentru solicitant și parteneri

În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă persoană decât reprezentatul legal/ reprezentatul împuternicit care semnează contractul de finanțare, trebuie prezentată împuternicire și specimen de semnătură pentru persoana respectivă

 • Formular de identificare financiară pentru contul/conturile în care se va face rambursarea cheltuielilor
 • Formular cod 1 – Fișa de fundamentare proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene (conform H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare)
 • Graficul de rambursare

Reamintim că ghidul aferent Acțiunii 3.1.1 – „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19” a fost publicat pe 11 septembrie 2020. Este vorba de apelul prin care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va aplica pentru a deveni administrator de grant pentru cele 3 scheme de sprijin și va putea lansa, ulterior, apelurile adresate beneficiarilor finali.
27.09.2020

7 bănci vor primi decizii de admitere în vederea implementării schemelor de granturi pentru IMM-uri!

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat ieri, 23 septembrie 2020, rezultatele Comisiei privind analiza și selecția ofertelor de parteneriat ale instituțiilor de credit interesate în vederea implementării schemei de ajutor de stat prevăzută în OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Conform anunțului publicat de către MEEMA, au fost înregistrate 10 oferte de parteneriat de la instituții de credit, dintre care 3 nu îndeplinesc criteriul privind existența unei sucursale în fiecare județ.

7 instituții financiare vor primi decizii de admitere, respectiv:

 • BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.
 • OTP BANK ROMÂNIA S.A.
 • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
 • BANCA TRANSILVANIA
 • BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
 • CEC BANK S.A.
 • RAIFFEISEN BANK S.A.© SIAB Development 2024. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Webassist