Siab Business Club
Comunicate
SIAB Development
Download Ghid

Vineri, 10 septembrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat spre consultare ghidul solicitantului

Antreprenorii care doresc să obțină finanțare pentru afacerile afectate de COVID-19 vor trebui să urmeze ghidul solicitantului. Noua oportunitate de finanțare a apărut ca urmare a anulării de către ministrul Năsui a Măsurii 3 din cadrul OUG 130. Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro, iar valoarea maximă a ajutorului pentru o afacere este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Apelul se adresează IMM-urilor, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

Tipuri de activități eligibile:

 • Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Solicitanții eligibili nu trebuie să fie întreprinderi în dificultate în anul 2019. Întreprinderile trebuie să fie active în următoarele sectoare:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P – Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor sectoarele/tipuri de ajutoare:

 • activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
 • activităţi de jocuri de noroc și pariuri.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.Luni, 15 Aug 2021

Fondurile europene pentru afaceri neagricole în mediul rural

Fondurile europene de 150 de milioane de euro, curmează să fie lansate în septembrie 2021, pentru afaceri neagricole în mediul rural. Vorbim despre submăsurile 6.2 și 6.4 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin care antreprenorii români vor putea obține fonduri nerambursabile de maximum 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru afaceri neagricole la sate. Cabinete medicale, firme IT, restaurante, ateliere de producție și astfel de afaceri vor putea fi finanțate cu acești bani europeni. Implicit, vor avea de câștigat și companiile care furnizează echipamente și servicii în aceste proiecte - producători și distribuitori de echipamente, firme de construcții și alte categorii de potențiali furnizori.

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale

Buget total: 50 milioane euro.

Antreprenorii pot obține:

 • Fonduri nerambursabile de 50.000 euro/proiect;
 • Pentru activitățile de producție, valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, fără niveluri intermediare.
Cine poate beneficia de finanțare:
 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi (start-ups).
Activități eligibile:
 • Sprijinul se acordă pentru activitățile din Planul de Afaceri (PA), inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii;
 • Nu sunt eligibile: achiziționarea de utilaje și echipamente agricole pentru servicii agricole.

Submăsura 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Buget: 100 milioane euro.

Fondurile nerambursabile sunt de 200.000 euro/proiect, cu intensitate de 70% sau 90%.

Cine poate beneficia de finanțare:
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural.
Care sunt activitățile eligibile:
 • Costuri eligibile specifice precum:
  • a) Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
  • b) Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • c) Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
  • d) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  • e) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  • f) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cu respectarea art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013:
  • studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  • Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului;
  • cheltuieli de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare;
 • Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate: Ambulanță umană / Autospecială pentru salubrizare / Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime / Mașină specializată tip vehicul-platformă, prevazută cu cârlig multilift şi macara hidraulică montate pe sasiu, pentru reciclare / Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat) / Mașină de măturat carosabilul Auto betonieră / Autovidanjă / Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat) Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.) / Mașină de transport funerar / Ambulanța veterinară, etc.
 • Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole

Vă reamintim că termenul estimat pentru lansarea celor două apeluri este luna septembrie.
Marți, 03 August 2021

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat un calendar ORIENTATIV al sesiunilor de depunere a proiectelor pentru cele mai așteptate lininii de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), pentru perioada tranzitorie, în valoare totală de 3 miliarde de euro.

Bugetele alocate ar putea fi suplimentate în funcție de disponibilul de fonduri din perioada de programare 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunilor - a precizat AFIR.


Vom reveni cu detalii specifice fiecareii linii.

Luni, 19 Iulie 2021

S-a stabilit lista finală cu cele 55 de organizații care vor derula proiecte în cadrul unei linii de finanțare europeană prin care se vor acorda și granturi de până la 25.000 de euro fiecare unor tineri care nu au nici loc de muncă și nici nu mai sunt încadrați într-o formă de învățământ, să devină patorni de firme. În urma unui apel de proiecte deschis în noiembrie 2020, acum Autoritatea de management POCU de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a selectat 55 de proiecte cu valori de maximum 1 milion de euro sau 4 milioane de euro, fiecare. Scopul principal al acestor proiecte este formarea profesională a tinerilor NEET - „Not in Education, Employment, or Training", adică tineri care nu job, dar nici nu mai urmează o formă de educație sau instruire. În unele cazuri, tinerii NEET participanți vor putea să urmeze o rută antreprenorială, în care vor putea obține, în urma unui proces de selecție destul de complex, un grant de până la 25.000 de euro pentru a-și deschide o mică afacere.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 800 de întreprinderi.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile. Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor. La final, vor fi selectate cele mai bune planuri de afaceri, iar titularii vor primi subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare pentru a-și dezvolta firmele.

Condiții pentru tinerii NEET, să se facă patroni

Pentru a putea ajunge în postura de a primi cei 25.000 de euro pentru a deveni patroni de firme, tinerii NEETs trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

 • Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Ca să-și poată deschide firma, tănărul respectiv trebuie să aibă deja 18 ani împliniți.
 • Să fie înregistrat și profilat de Serviciul Public de Ocupare (SPO), adică agenția județeană de ocupare a forței de muncă.
 • Să fie tineri NEETs din categoria celor ușor ocupabili, adică să aibă o calificare profesională. De exemplu, aici pot să intre tinerii care au terminat o facultate, dar nu au reușit să se angajeze.
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect.
 • Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite.
 • Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.
 • Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

Lista poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/pocu-lista-finala-a-proiectelor...

Vineri, 9 Iulie 2021

Fonduri UE pentru tineri fermieri: Statul a rămas cu banii în mână în așteptarea românilor din diaspora.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis in luna ianuarie 2021 o sesiune de înscrieri la fondurile europene pentru Tineri Fermieri - submăsura 6.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Bugetul disponibil: 20 de milioane de euro.

Sprijinul acordat prin intermediul acestei linii de finanțare este 100% nerambursabil și, în prezent, este de 40.000 sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole pe care o va dezvolta tânărul fermier.

Finanțarea se acordă sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finanțare și 25% din valoarea sprijinului în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea contractului de finanțare. Pentru a putea accesa fonduri destinate tinerilor fermieri, solicitanții trebuie să aibă vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare. De asemenea, ei trebuie să aibă competențele și calificările profesionale adecvate.

Vineri, 2 Iulie 2021

Ordinul pentru mutarea banilor de la măsura 3 (investiții) la măsura 2 (capital de lucru), publicat în Monitorul Oficial! Comisia Europeană a fost de acord cu alocarea temporară către Măsura 2 a fondurilor aferente Măsurii 3, până la reluarea acesteia cu fonduri din React EU, iar Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii iunie o Ordonanță de Urgență în acest sens. Astfel, cele 241 de milioane de euro, aferente Măsurii 3 care a fost anulată, vor fi utilizate pentru plata contractelor aferente proiectelor depuse de companii la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Pașii următori vor fi semnarea actului adițional la contractul de finanțare între MIPE și MEAT după care vor putea fi efectuate plățile către antreprenori. MIPE estimează că întreaga procedură va fi finalizată în cursul săptămânii următoare, conform comunicatului oficial.

25 mai 2021:

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa, publicată în consultare!

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a publicat ieri, 24 mai 2021, în consultare publică Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 224/2021 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Schema de ajutor de stat are ca scop acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

Procedura publicată detaliază implementarea schemei, iar acordarea ajutoarelor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.
20 mai 2021:

PNDR: Ghidurile pentru noile apeluri dedicate activităților nonagricole, instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici, publicate în consultare!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat astăzi, 20 mai 2021, spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier* care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

*Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO;
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Activitatile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 (Descarcă Anexele disponibile).

Nu sunt eligibile:

 • cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
 • cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
 • cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
   • ca persoană fizică autorizată;
   • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
   • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
   • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
   • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole;
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proiecte de activități de agrement;
  • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
  • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
  • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
  • Investiții care susțin protecția mediului

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

 • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 20 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa consultare@afir.info.

Reamintim că începând cu data de 13 mai 2021, ghidurile aferente sM 4.2, 9.1, 16.4, 16.4a sunt în consultare publică până la 28 mai 2021. Mai multe informa


Comisia Europeană a aprobat schema de ajutoare pentru HoReCa! Procedura de implementare a schemei, în consultare publică

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 500 de milioane de euro (aproximativ 2,437 miliarde RON) menită să sprijine întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul turismului, al cazării și al serviciilor alimentare, precum și agențiile de turism, în contextul epidemiei de coronavirus, se arată într-un comunicat oficial al Reprezentanței Comisiei Europene în România publicat ieri, 15 aprilie 2021.

Măsura a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public, sub formă de subvenții directe, va acoperi până la 20 % din pierderile de venituri (sau, în cazul anumitor agenții de turism care aplică un regim special, volumul facturilor emise pentru servicii turistice, inclusiv marja) pe care beneficiarul le-a înregistrat între 1 ianuarie și 21 decembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din 2019.

Măsura urmărește să ajute beneficiarii să își acopere nevoile de lichidități și să își continue activitățile în timpul și ulterior pandemiei. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar, conform RCE.

În special, sprijinul nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar, astfel cum se prevede în cadrul temporar, și ajutorul va fi acordat cel târziu la 31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a rsemedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile cadrului temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Procedura de implementare a schemei în consultare publică

În cursul zilei de ieri, 14 aprilie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Beneficiari

Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin Schemă, conform documentului, este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată).

Conform proiectului de ordin, dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

Categorii eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
 • cheltui eli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
 • cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Prin Schemă sunt acordate granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

 • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
 • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar, ca urmare a aprobării la 19 februarie 2021 a OUG care modifică OUG 224/2020.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 73.211 de beneficiari.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării (n.r 14 aprilie 2021) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.
8 aprilie 2021:

Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, aprobate de executiv

In ședința de ieri, 7 aprilie 2021, Guvernul României a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentă Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor afiliate, depășirea crizei generate de actualul context economic, menținerea locurilor de muncă și asigurarea continuității activității, se arată într-un comunicat oficial al Ministerului Finanțelor.

În ceea privește Programul IMM Invest, a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară.

Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 miliarde lei.

Totodată, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin Subprogramul Agro IMM Invest, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum și acordarea grantului care constă în subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate. Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare.

În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrareşi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 mld. lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, compuse din:

 • rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator;
 • un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului;
 • comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

De asemenea, sunt reglementate activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

Pentru Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat un plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50% , pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare - finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.

MF reglementează prin Normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 octombrie 2022 perioada până la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.

Este creată posibilitatea înscrierii în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia, conform comunicatului oficial.
22 februarie 2021:

A fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru sectorul Horeca! Schimbări în ceea ce privește modul în care se vor efectua plățile

Vineri, 19 februarie 2021, a fost adoptată în cadrul ședinței de guvern Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextual pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, a declarat sâmbătă, 20 februarie 2021, faptul că în ședința de guvern a fost introdusă „o schimbare în modul în care se face plata”, respectiv fiecare persoană eligibilă, indiferent când a fost transmisă solicitarea, „va primi bani, în limita bugetului, proporțional din bugetul total”.

Ministrul a menționat și faptul că a fost alocată suma de 1 miliard de lei de către Guvern, iar „dacă suma cererilor de despăgubire va depăși miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proporțional cu cererea lor de finanțare”, iar dacă nu sunt suficienți bani în buget, „atunci vor primi toți mai puțin, dar toată lumea tot va primi”.

Context

Printre prevederile proiectului de Ordonanță de Urgență publicat vineri de Guvern se numără următoarele:

 • Schema de ajutor de stat se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata sumelor urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar;
 • Baza de calcul a ajutorului reprezintă:
  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  • pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
 • Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt și ghizii de turism, care desfășoară activități conform codului CAEN 7990;
 • În ceea ce privește condițiile de eligibilitate, întreprinderile beneficiare nu trebuie să fi primit un alt ajutor sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 1.800.000 euro (n.r. anterior, plafonul era de 800.000 euro) ;
 • Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale.

Procedura de implementare a schemei se va aproba în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.
19 IANUARIE 2021:

Lista de întrebări și răspunsuri aferentă celor trei măsuri pentru IMMuri a fost actualizată

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat ieri, 18 ianuarie 2021, varianta actualizată a listei de întrebări și răspunsuri aferentă celor trei tipuri de granturi adresate IMM-urilor.

Comparativ cu documentul publicat la 14.01.2021, a fost introdusă o nouă întrebare, și anume:

De ce primesc avertizarea „Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece societatea este în dificultate"?

Răspunsul specificat fiind:

„Conform informațiilor preluate de la ANAF, societatea este în dificultate. Formula de calcul poate fi regăsită mai jos:

Dacă este vorba de SRL, SA, SCA - pentru date din 2019:

 • dacă pierderile de capital > 50% * capital social subscris și vărsat, atunci rezultă că solicitantul este în dificultate
 • În acest caz, Pierderi de capital = Pierderi reportate (sold ct.117) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (sold ct.121) + Prime de capital (ct.104)+ Rezerve din reevaluare (ct.105)+ Rezerve (ct.106), unde:
  • Rezultatul exercițiului financiar poate fi Profit sau Pierdere exercițiu financiar
  • Pierderea se ia în calcul cu semnul (-)

Dacă este vorba de SNC si SCS:

 • dacă capitalurile proprii totale (N) < 50% * (capitalurile proprii totale (N-1)) (condiția este una și aceeași cu ((capitalurile proprii totale(N-1)) - capitalurile proprii totale(N)) > 50% * (capitalurile proprii totale(N-1)) → întreprinderea este în dificultate.”12 Ianuarie 2021

Finanțări de până la 2.000.000 de euro pentru electrificarea gospodăriilor

Apelurile, în cadrul Programului pentru energie în România, finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014‐2021, vor finanța proiecte propuse de entități românești în domeniul de interes al programului, respectiv electrificarea gospodăriilor.

Rezultatul așteptat al proiectelor este electrificarea gospodăriilor din zone acolo unde conexiunea la rețeaua electrică nu este fezabilă din punct de vedere economic.

Schema va finanța 2 apeluri, respectiv:

 • Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturi SEE
  • Suma minimă a asistenței subvenționare solicitate este de 30.000 euro
  • Suma maximă este în valoare de 200.000 euro
 • Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene
  • Suma minimă a asistenței subvenționare solicitate este de 200.000 euro
  • Suma maximă este de 2.000.000 euro

Bugetul alocat pentru fiecare dintre apeluri este de 5.000.000 euro.

În cadrul apelurilor poate aplica orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 29 aprilie 2021.
4 ianuarie 2021

Ordonanța de Urgență destinată acordării de sprijin financiar întreprinderilor din domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial!

Ca urmare a adoptării de către executiv la 30.12.2020 a Ordonanței de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, textul a fost publicat în cursul zilei de 31 decembrie 2020 în Monitorul Oficial al României.

Prin OUG se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contexul pandemiei de COVID-19, precum și reglementarea unor măsuri fiscale.

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici sus-menționați, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea acestora a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, sunt:

 • Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 7911 – Activități ale agențiilor turistice
  • 7912 – Activități ale tur-operatorilor
  • 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
  • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
  • 5590 – Alte servicii de cazare
 • Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5610 – Restaurante
  • 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
  • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuatum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate mai sus, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Prin schemă se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.
31.12.2020

Guvernul permite firmelor românești să mai aducă 25.000 de lucrători din afara UE, în anul 2021

Guvernul va permite în anul 2021 firmelor din România să-și aducă un contingent total maxim de 25.000 de lucrători din afara Uniunii Europene, potrivit unei hotărâri publicate joi, 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial. Inițial, Ministerul Muncii propusese un contingent maxim de 30.000 de lucrători din state terțe, pe anul 2021, dar în final Guvernul a aprobat 25.000.

În perioada ianuarie-august 2020, numărul total de locuri de muncă vacante din economia României era de 267.106, în scădere cu 20,9% față de aceeași perioadă a anului 2019. Din totalul locurilor de muncă vacante, înregistrate în baza de date a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, în perioada ianuarie-august 2020, un număr de 54.408 locuri de muncă au fost declarate de către angajatori în mod repetat că nu s-au putut ocupa.

Astfel, Guvernul consideră că, în pofida crizei economice COVID-19, în urma căreia o serie de lucrători români și-au pierdut joburile, „deficitul de forță de muncă care se înregistrează în România se poate vedea și din numărul de solicitări din partea angajatorilor care doresc sp angajeze cetățeni străini din afara UE”.

Conform OUG 25/2014 (art. 7, alin. 2, lit. a), firmele din România pot să angajeze lucrători din afara UE numai dacă acești angajatori au depus diligențe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al altui stat membru UE sau al Spațiului Economic European, de către un cetățean al Elveției sau de către un străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritorul României. De asemenea, firmele au nevoie de un aviz favorabil pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor din afara UE, de la Inspectoratul General pentru Imigrări. Pentru acest aviz, firmele trebuie să aibă o adeverință cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul IGI. Această adeverință se obține de la Agenția județeană de ocupare a forței de muncă de care aparține firma.

În perioada ianuarie-august 2020, un număr de 4.135 de firme din Romînia au cerut adeverințe de la agențiile de ocupare, pentru un total de 49.200 de locuri de muncă vacante. În aceeași perioadă a anului 2019, au fost 57.046 de locuri de muncă vacante pentru care s-au cerut adeverințe.
23.12.2020

Condițiile oficiale pentru accesarea finanțării pentru digitalizarea IMM-urilor non-IT

In cursul zilei de ieri, 22 decembrie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor, aferentă acțiunii 2.2.2 din cadrul POC 2014-2020. Obiectivul schemei îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul acestei scheme, toate cele 8 Agenții de Dezvoltare Regională vor putea depune proiecte inițial, iar după ce acestea vor fi aprobate și vor primi finanțare, ADR-urile vor deveni subadministratori ai schemei. Următorul pas va fi lansarea efectivă a apelurilor de proiecte în cadrul cărora pot aplica IMM-urile.

Companii eligibile

Schema de minimis se aplică întreprinderilor care activează în alte domenii decât în domeniul IT. Aplicanții nu trebuie să aibă autorizate activități din următoarele domenii:

 • Cod CAEN 2611- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • Cod CAEN 2612 - Fabricarea altor componente electronice
 • Cod CAEN 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
 • Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • Cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • Cod CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web
 • Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Printre condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească cumulativ, se numără următoarele:

 • Sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis;
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • Nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
 • Nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate";
 • Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare juridică, dizolvare, lichidare sau suspunedare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăute de legislația sau de reglementările naționale;
 • Au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.
 • Au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin un an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. De asemenea, este specificat faptul că o întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înființată cel târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019 având în vedere dificultățile cauzate de pandemia SARS-2-CoV-2 din anul 2020.19.11.2020

Start-Up Nation: Guvernul renunță la lansarea programului pentru 2020

Decizia Ministerului Economiei

Dacă nu era destul de clar până acum, ministrul Economiei a precizat că nu va mai lansa în anul 2020 o sesiune a programului Star-Tech Innovation, cel care ar fi urmat să înlocuiască vechiul program Start-Up Nation, prin care se acordau fonduri nerambursabile de câte 200.000 lei unor firme noi.

Statutul plăților pentru sesiunile anterioare

Mai sunt, însă, plăți de făcut pentru aplicanții din programul Start-Up Nation 2018-2019.

Concluzie

Practic, în anul 2020 este imposibil ca actualul guvern să lanseze o sesiune a programului de stat pentru startup-uri.
26.10.2020

Cu cât a crescut numărul cumpărătorilor online în acest an încercat de pandemie

Numărul cumpărătorilor online a crescut cu 8% în 2020 față de 2019, iar numărul persoanelor care plătesc online cu cardul a crescut cu 14% în acest an față de 2019, conform unui studiu realizat de o companie de cercetare.

Creșterea e-commerce în România

Conform datelor ARMO, sectorul de e-commerce din România va atinge 5,5 miliarde EUR în 2020, creșterea fiind de 30% față de anul precedent. Printre concluziile interesante ale studiului realizat de iSense Solutions pentru GPeC se numără și faptul că 71% dintre cei care cumpără online preferă să plătească un preț mai mare pentru produse, dacă serviciile pe care le oferă magazinul online sunt superioare (ex.: livrare rapidă și servicii post-vânzare calitative).

Impactul Pandemiei

Pandemia nu a dezvoltat doar sectorul de comerț electronic, ci și digitalizarea accelerată, în special a instituțiilor publice. Numărul semnăturilor digitale a crescut de la 500.000 la 720.000 doar în prima parte a anului, în timp ce, potrivit lui Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația, plățile electronice au înregistrat o creștere fără precedent în țara noastră: de la 353 de milioane de plăți în trimestrul 2 al 2019 la 395 de milioane de plăți în aceeași perioadă a acestui an. În ceea ce privește opțiunea de mobile wallet, creșterea este de 145% (septembrie 2019/septembrie 2020).

Gradul de Adopție al Plăților cu Cardul

Gradul de adopție al plăților cu cardul a atins, de asemenea, un prag unic până în acest moment, de aproape 60% la nivelul marilor orașe, în timp ce în pre-pandemie acesta se situa la maximum 30%. 38% dintre români fac plăți cu cardul la POS săptămânal, iar 16% îl utilizează zilnic.

Concluzii

În cel mai dificil an pentru comerțul modern, România va reuși să își mențină prima poziție în topul țărilor cu cele mai importante creșteri ale comerțului electronic din toată Uniunea Europeană. Concluzia a fost exprimată de către Luca Cassetti, secretarul general al Ecommerce Europe, în cadrul conferinței organizată de către Asociația Română a Magazinelor Online, cu ocazia primei ediții a Zilei naționale a comerțului electronic.
05.10.2020

Ajutoarele de stat de 2.000 Euro pentru IMM, PFA, ONG, CMI - procedura publicată în Monitorul Oficial

Detalii ale Publicării

În Monitorul Oficial nr 902 bis din 5 octombrie 2020, partea I, s-a publicat Procedura de implementare a Măsurii 1 - microgranturi de câte 2.000 de euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM) fără angajați, PFA, ONG și cabinete medicale. Procedura este aprobată prin Ordinul 2989/2020 al Ministrului Economiei (Poti parcurge aici procedura din Monitorul Oficial, într-o formă ușor de urmărit).

Despre Microgranturi

Prin această măsură sunt disponibile microgranturi de câte 2.000 de euro pentru un număr total de 50.000 de beneficiari. Din 14 septembrie până luni, 5 octombrie, în faza de preînregistrare și-au creat profiluri de utilizatori cu parolă un număr de circa 38.000 de potențiali beneficiari pentru toate cele 3 măsuri de sprijin în valoare de 1 miliard de euro, au menționat pentru StartupCafe.ro surse apropiate procesului de finanțare. De precizat că aplicanții vor avea nevoie de certificat de semnătură digitală. De asemenea, pe bază de împuternicire, o semnătură digitală va putea fi folosită pentru mai mulți beneficiari.

Condiții pentru Beneficiari

Așa cum am arătat anterior pe StartupCafe.ro, Ministerul Economiei a păstrat în procedura finală trimiterea la condiția din OUG 130/2020, ca IMM-urile beneficiare să fi avut cifra de afaceri de cel puțin 5.000 de euro în anul 2019. Guvernanții au susținut anterior că vor elimina această condiție din OUG 130/2020, dar pentru asta e nevoie ca Guvernul să aprobe o altă ordonanță de urgență, inițiată de Ministerul Fondurilor Europene, ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

De aceea, Ministerul Economiei a preferat să stabilească forma finală a procedurii de acordare de microgranturi fără să menționeze expres pragul de 5.000 de euro, făcând doar trimitere la art 6 din OUG 130/2020, care prevede acest prag, iar dacă această condiție va fi eliminată din ordonanța de urgență, practic se va elimina automat și din procedură.

Ultimele Detalii

Mai departe rămâne ca Ministerul Economiei să stabilească data de aplicare propriu-zisă la microgranturi. Această dată va trebui anunțată cu cel puțin 3 zile înainte de deschiderea sesiunii. De asemenea, sesiunea va dura 5 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire dacă nu se consumă bugetul de 100 de milioane de euro. Se va aplica principiul primul venit - primul servit.

Pagina de preînscriere este deschisă aici.
29.09.2020

Termen limita pentru solicitare ceriticatele pentru situații de urgență

Firmele afectate de de criza coronavirus COVID-19 mai pot cere marți, 15 septembrie, ceriticatele pentru situații de urgență, necesare și la obținerea granturilor de capital de lucru de 2.000-150.000 de euro pentru IMM-uri, din măsura 2 a schemei de fonduri europene pentru relansare economică. Certificatele CSU TIP 1 sau TIP 2 pot fi solicitate de la Ministerul Economiei prin intermediul site-ului https://csu.prevenire.gov.ro . Termenul limită pentru obținerea certificatelor pentru situatii de urgență este 15.09.2020.

Ȋn ce situații o firmă trebuie să se aştepte la un control ANAF

Din prima jumătate a anului 2020, ANAF are o nouă direcție care se ocupă de analiza de risc și care este deja funcțională. Direcția analizează comportamentele fiscale ale contribuabililor, iar dacă acestea le ridică suspiciuni, se vor demara verificări amănunțite. Deși grila indicatorilor aplicați de către ANAF ȋn calculul gradului de risc fiscal nu este publică, practicienii de la ATIPIC Transfer Pricing Solutions au identificat 11 tipare de comportament fiscal asociat prețurilor de transfer, care pot genera controale din partea autorităților.

1. Înregistrarea de pierderi contabile în ultimii 5 ani

Atunci când tranzacțiile cu părți afiliate au o pondere crescută în cadrul cifrei de afaceri a companiei sau sunteți un contribuabil captiv în cadrul grupului, pierderile contabile recurente pot genera un control din partea autorităților. Dacă vă aflați ȋn această situație, pentru a evita potențialele penalități, trebuie să documentați pierderile extensiv și coerent.

2. Cereri de rambursare de TVA de la bugetul de stat

Chiar dacă tendința din ultimii ani este de rambursare a TVA-ului, cu sesizare pentru efectuarea unei inspecții fiscale de fond ulterioară, existența dosarului de prețuri de transfer poate determina autoritățile fiscale, în anumite situații, să nu mai solicite efectuarea unui control ulterior.

3. Marje de profit sub media marjelor raportate de alte companii cu același cod CAEN

Unul dintre motivele principale pentru care sunt demarate inspecții fiscale în ultima perioadă este reprezentat de obținerea unor marje de profit mai mici comparativ cu alte companii cu același cod CAEN, coroborat cu existența unei relații de afiliere identificate în bazele de date Amadeus și / sau Orbis sau în declarația 394. Cum știți dacă vă aflați în această situație? Trebuie sa faceți o analiză în baza de date Amadeus sau Orbis – analiză cu care vă poate ajuta consultantul de prețuri de transfer.

4. Ȋnregistrarea de ajustări interne voluntare de prețuri de transfer

Fie că vorbim despre ajustările prețurilor de achiziție inițiale în cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate, fie despre ajustările de final de an ale marjelor de profitabilitate obținute de entitatea locală prin prisma unor politici de grup, e necesar ca acestea să fie susținute de raționamente corecte și documentații justificative în cadrul dosarului de prețuri de transfer. Este important ca facturile de ajustări să fie înregistrate în contabilitatea entității locale în exercițiul financiar de care aparțin, în caz contrar existând riscul de a se denatura rezultatele financiare și în consecință de a fi încadrați cu grad de risc fiscal ridicat.

5. Tranzacții cu părți afiliate

Începând din septembrie 2020, tranzacțiile cu persoane afiliate vor trebui semnalate distinct în formularul 394. Declarația va conține o secțiune în care se va bifa DA sau NU – dacă s-au făcut sau nu tranzacții cu persoanele afiliate, române sau străine, în perioada de raportare vizată de formular.

6. Discrepanțe între declarațiile de TVA

În cazul în care desfășurați tranzacții cu entități afiliate, valoarea achizițiilor și a livrărilor trebuie declarată la fel de către ambele părți în declarația 394, orice discrepanță materială având potențialul de a conduce la începerea unei inspecții fiscale.

7. Realizarea de restructurări (fuziuni, divizări, dizolvări, transfer de business, insolvențe)

Realizarea unor fuziuni, divizări, transfer de business sau dizolvări conduce adesea la variații semnificative în rezultatele financiar-contabile raportate de către o companie. Aceste variații pot atrage atenția autorităților fiscale care pot lua decizia demarării unei inspecții fiscale, caz în care este indicat să existe deja pregătite rapoarte de evaluare. În plus, declararea procedurii de insolvență poate conduce la neîncasarea de impozite și taxe de către ANAF, motiv pentru care începerea procedurii de insolvență este adesea precedată de o inspecție fiscală de fond în care se verifică inclusiv dosarul prețurilor de transfer.

8. Servicii administrative cu valoare semnificativă, dar fără documentație adecvată

O altă situație care poate ridica semne de întrebare autorităților este cazul în care, în lista tranzacțiilor cu părțile afiliate, se regăsesc servicii de natură administrativă primite de la o entitate externă din cadrul grupului – management, IT, contabilitate. Acestea pot crește gradul de risc dacă respectivele servicii sunt justificate doar prin facturi cu o descriere limitată, au valori semnificative în comparație cu cifra de afaceri sau chiar produc pierderi la nivel local.

9. Raportarea profiturilor ȋntr-un alt loc față de cel al desfăşurării activităţilor economice

Principala concluzie desprinsă din rapoartele CbCR este existența de neconcordanțe între jurisdicția în care se raportează profiturile și jurisdicția în care se desfășoară activitățile economice. Companiile care fac parte din grupuri în care s-au raportat profituri mai mari în alte jurisdicții decât profiturile raportate în România se pot aștepta la o inspecție fiscală.

10. Nedepunerea sau întârzierea depunerii declarațiilor fiscale și a plății impozitelor și taxelor

Structurile ANAF urmăresc ȋndeaproape colectările de taxe și caută să combată evaziunea fiscală. Evident, pentru o colectare cât mai eficientă, autoritățile recurg la controale în cazurile în care se întârzie depunerea declarațiilor fiscale sau, mai rău, nu se achită la timp impozitele și taxele datorate.

11. Discrepanțe între sumele raportate în situațiile financiare și declarațiile fiscale

Dacă veniturile şi cheltuielile raportate în Declaraţia 101, privind impozitul pe profit, şi cele raportate în Formularul 20 nu corespund, autoritățile fiscale se pot sesiza și pot demara o inspecție fiscală de fond, în cadrul căreia să solicite și dosarul prețurilor de transfer.Programul Electric-Up publicat în Monitorul Oficial: 100.000 Euro pentru HORECA, cu avans 30%

Ordonanța de urgență 159/2020, prin care se instituie programul Electric-Up, a fost publicată marți seara în Monitorul Oficial, cu unele modificări la acordarea ajutoarelor de câte 100.000 Euro pentru pensiuni, hoteluri și alte firme HoReCa, să-și monteze panouri solare și stații de alimentare a automobilelor electrice. În forma publicată oficial, avansul care poate fi acordat beneficiarilor este de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, în scădere de la 50%, cât prevedea proiectul de ordonanță elaborat inițial de Ministerul Economiei. De asemenea, pentru a putea primi avans, beneficiarul va avea nevoie de scrisoare de garanție de la o bancă. Prin schema de ajutor de minimis Electric Up se vor putea acorda fonduri nerambursabile de câte 100.000 de euro pe beneficiar, finanțare 100% nerambursabilă pentru cheltuielile eligibile. Beneficiarii realizează investiția, după care statul le va deconta cheltuielile eligibile în limta a 100.000 de euro. Ajutorul se va acorda „întreprinderilor mici și mijlocii (...), precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HoReCa”.

Pentru a putea accesa programul, solicitanții eligibili vor depune cerere de finanțare și proiect de investiții la Ministerul Economiei, detaliile acestei proceduri urmând să fie stabilite prin ghidul de finanțare.

Ce vor putea face IMM-urile HoReCa:

 • instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național
 • instalarea staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Avantajele montării panourilor solare sunt evidente, pentru economii la factura de curent. De asemenea, pensiunile care vor avea stații de încărcare a mașinilor electrice vor intra în atenția turiștilor care dețin astfel de vehicule.
© SIAB Development 2024. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Webassist