Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 44, ap.2, jud. Cluj                   Tel. / Fax: 0364.80.04.42                   office@siabdevelopment.ro
SERVICII
CE PUTEM FACE PENTRU TINE
SIAB Development ofera o gama variata de servicii pentru a satisface
orice nevoi pe care le poate avea afacerea ta.
Eliberarea documentatiilor tehnico-economice
 • Studii de teren (geotehnice, topografice, hidrologice, etc.)
 • Studii de Fezabilitate, inclusiv Analiza Cost-Beneficiu
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii
 • Proiecte tehnice cu Detalii de executie si Caiete de sarcini
 • Memorii Justificative
 • Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
Intocmirea cererilor de finantare
 • Completarea Cererii de Finantare si a Anexelor aferente, conform modelelor standard
 • Asistenta pentru BENEFICIAR in vederea obtinerii de catre acesta a tuturor documentelor justificative
 • Intocmirea Dosarului de finantare, in forma sa finala, conform modelelor standard prevazute in ghidurile solicitantului aferente fiecarui program de finantare
 • Asistenta la depunerea Dosarului Cererii de Finantare la oficiile Autoritatilor de Management
Identificarea oportunitatilor de finantare
 • Realizarea analizelor de eligibilitate pentru proiecte cu finantare nerambursabila
CONSULTANTA
Consultanta pentru managementul investitiei si administrarea contractului de executie
 • Organizarea procedurilor de achizitii publice
 • Elaborare Dosar cerere de plata a avansului
 • Elaborare Dosare de achizitii si asistenta la depunerea acestora
 • Elaborare Declaratie de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata
 • Elaborare Dosare cerere de plata si asistenta la depunerea acestora
 • Elaborare Dosare pentru acte aditionale la contractul de finantare
ALTE SERVICII
 • Elaborare Strategii de dezvoltare locala
 • Elaborare Planuri de afaceri, Strategii de marketing
 • Elaborare Dosare cereri de finantare pentru diverse programe cu finantare guvernamentala
 • Consultanta pentru programe de investitii in agricultura si piscicultura
 • Consultanta privind procedurile achizitiilor publice
 • Servicii de audit informatic
SUNA-NE ACUM LA 0364.80.04.42
Designed by
© 2021 Siab Development srl. Toate drepturile rezervate.